Smt. Varsha Krishnamoorthy, Asst. Prof. in English

Smt. Mridula M.,  Asst. Prof. in Mathematics

Smt. Latha Mani M., Asst. Prof. in Malayalam

Smt. Sreeja K., Asst. Prof. in Hindi